Praha.cz

 
Obyvatele velkoměst čekají změny. Auta vymění za udržitelnější způsoby dopravy
Středa, 02. září 2020 19:47
Obyvatele velkoměst čekají změny. Auta vymění za udržitelnější způsoby dopravy

Půvab Praze upřít nelze, ale stejně jako jiná velkoměsta ji dlouhodobě vysoce zatěžuje automobilová doprava. Kompetentní osoby se bohužel otázkou ekologie příliš intenzivně nezabývají a přísné evropské limity pro znečištění oxidem dusičitým dokonce zákonodárci odsunuli na rok 2015, tedy o pět let později, než vešly v platnost… Ani v současné době však naměřené hodnoty nevypovídají o výrazném zlepšení, emisní limity dodržovány nejsou a odborné studie navíc prokázaly, že se na zdraví může podepsat i povolená míra znečištění.


Znečištěné ovzduší se podepisuje zdraví obyvatel


Znečištění ovzduší je globální problém většiny velkých měst a situaci zhoršují automobilky, které si z emisní legislativy vrásky nedělají a vyrábí vozy produkující mnohonásobně větší množství oxidů dusíku. Lidem, kteří jsou zplodinám vystavováni v bezprostřední blízkosti a pohybují se v takto znečištěném prostředí pravidelně, v delším časovém horizontu hrozí onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulární soustavy.


Průkopnický Stockholm udělal radikální řez


Představitelé Prahy si mohou vzít příklad ze světových velkoměst, která berou otázku kvality ovzduší vážně a již v minulosti přijala efektivní opatření k nápravě. Inspirací může být například Stockholm, kde po zavedení jednorázového poplatku při vjezdu do centra města emise klesly takřka ze dne na den o téměř 10 %. Díky zodpovědnému přístupu Švédů se doprava snížila o 20-25 % a současně se o třetinu zkrátila průměrná cestovní doba.


praha.cz_motocars_cz_01


Auta na ústupu, nahradí je MHD a kola


Nejnovější výzkumy ukazují, že se v průběhu dekády k podobným opatření rozhodnou i mnohá další velkoměsta. Dle serveru cnbc.com klesne intenzita dopravy v globálních centrech o 10 %. Vychází z analýzy agentury Kantar, která oslovila přes 20 tisíc lidí z 31 měst v rámci celého světa. Výsledky ukazují, že k ekologičtějšímu způsobu cestování inklinuje především mladší generace. Její zástupci si tolik nezakládají na vlastnictví auta a preferují jízdu v MHD, cyklistiku a pěší chůzi. Zda se Pražané vydají stejným směrem, ukáže až čas.


Komerční článek

(ewe)Obyvatele velkoměst čekají změny. Auta vymění za udržitelnější způsoby dopravy